in

އައިޔޫއެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ އަލީ ޒާހިރު އައްޔަނު ކުރައްވައިފިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރކަމަށް، މާފަންނު ހިތިމާގެ ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޒާހިރު އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.މީގެ އިތުރުން މިއަދު ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޑީސީޕީ އަލީ ރަޝީދު އާއި މަންނާނު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާއާއެކު 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވޭ: ސަރުކާރު