in

އައު ސަރުކާރުގެ ކުރު ރާސްތާ އަމާޒު: ފަތުރުވެރިކަމުން 6 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުންރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ކުރު ރާސްތާ އަމާޒެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޚަލީލު ސަހަރުގައި އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރިން ބަޑިޖަހައި ޒަޚަމްކޮށްލި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު ފަރުވާ ނުލިބި އޮވެ މަރުވެއްޖެ

އިޒްރާއިލް ސިފައިން އިންދޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލް ވަށަލައިފި