in

އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމުދަނީ 6 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް މައްޗަށް ޖެއްސުން: ސަރުކާރުރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ އަމްދަނީއަކީ ގާތްގަޑަކަށް 4.5 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުކަމަށާއި އެ އާމްދަނީ 6 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަކީ ކުރު ރާސްތާއެއްގައި ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރައްވައިފި

ގޯއްޗެއް އަތެއް ނުލާނަން، ނަމަވެސް ބިން ދޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުވެދާނެ: ހައިދަރު