in

އަޤްސާ މަރޓިއާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިވެހިންގެ އެހީ ފޯރިކޮށްދީފި


ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ހުންނަ އަލް އަޤްސާ މަރޓިއާ ހޮސްޕިޓަލަށް އިންޓަރ ނޭޝަނަލް އެއިޑްސް ކެމްޕޭނުން ދިވެހިންގެ އެހީއާއި އެކު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.
އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ވިޒިޓަރ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްލޭން މީޑިއާއާ ޙިއްޞާކުރައްވައިފި

މިސްރުގެ މުދައްރިސުންނާއެކު އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ސެންޓަރެއް އަޅަން މަޝްވަރާކޮށްފި