in

އިންޑިއާއާއެކު 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވޭ: ސަރުކާރުކުރީގެ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއެކު 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ،ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތަށް އުނިކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އައިޔޫއެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ އަލީ ޒާހިރު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބީ އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން: ސަރުކާރު