in

އިސްރާއީލު ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް


އިސްރާއީލު ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ “ރައިޓް މޫވްމަންޓުން” އިސްނަގައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖަމިޔާތަކާއި ކްލަބްތައް ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ޕެޓިޝަންގައި އެދިފައި ވަނީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކެބިނެޓް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބާރުކުރުމަށް މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް!

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ 5 މެމްބަރުން ކަނޑައަޅައިފި