in

އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓް މަނާ ކުރަން އެދި ޕެޓިޝަނެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި!


އިސްރާއީލު ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. 
މި ޕެޓިޝަނަކީ “ރައިޓް މޫވްމަންޓުން” އިސްނަގައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޓަނަލުގައި ތާށިވި މީހުން ހޮޑުލައި ބަލިވަނީ, ހަފްތާއެއްވީ އިރުވެސް ނުނެރެވޭ!