in

އިޒްރާއިލް ސިފައިން އިންދޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލް ވަށަލައިފި


އިޒްރާއިލް ސިފައިން ބަރު ހަތިޔާރާއި އެކު ފަަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ހުންނަ އިންދޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލް ވަށައިލައިފިއެވެ.
އަލްޖަޒީރާގައި ބުނެފައިވަނީ އިޒްރާއިލް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އައު ސަރުކާރުގެ ކުރު ރާސްތާ އަމާޒު: ފަތުރުވެރިކަމުން 6 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުން

މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ސައިފް ވާދަކުރައްވަނީ