in

އުރުދުންގެ ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް، ޣައްޒާއަށް ވަދެއްޖެ


އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރިން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާތައް ދޭންފެށިފަހުން އެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިން ފުރަތަމަ އެކްސްޓަރނަލް މެޑިކަލް ޔުނިޓަކީ، އުރުދުންގެ ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކައިވެނިކުރަން އެދުމުން ލޯފަންމީހަކަށްވާތީ ނުރުހުނު އަންހެނަކަށް ކުރިމަތިވި އާދައާ ޚިލާފް ތަޖުރިބާއެއްގެ ވާހަކަ-

އުސޫލުން ބޭރުން ފުލެޓު ދީފައިވާނަމަ، ފްލެޓު ލިސްޓު ރިވިއުކުރާނެ: ހައިދަރު