in

އުތީމު އާދަމްބޭގެ ގަލަމުން: އެކެއްދޭއްގެ ދަތުރު


އެކެއްދޭއްގެ ދަތުރަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް މަހަކު އެއްފަހަރު އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ރަށަށް ކުރި ދަތުރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި މިދަތުރަށް ކިޔާނަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

ޞަލާޙުއްދީން ލިޔުއްވި ސިޔަރަތުގެ ރީތި ތާރީޚީ ދިވެހި ބަސްމަގު

އުތީމު އާދަމްބޭގެ ގަލަމުން: އަލަށް ލިބާސް ލެއްވުން