in

އެންމެ ބޮޑު ޠަބީޢީ އަތޮޅުގެ ބަހުސް: ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

 48 އަހަރު ކުރިން "ވީނުވީއެއް ނޭނގި" މާލެއިން ގެއްލުނު ވައިކަރަދޫ ސައީދުގެ ވާހަކަ!

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ބަޠަލަކަށް ބޮޑުތަކުރުފާނުވީ ކީއްވެ؟