in

މަންނާނާއި، އަލީ ރަޝީދު ރިޓަޔާ ކުރައްވަނީ


ފުލުންގެ މުއައްސަސާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އެކްޓިން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް (ޑީސީޕީ) އަލީ ރަޝީދު ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ރިޓަޔަކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.
މަގާމުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އެއް އުރަމަތި ނަގަން ޖެހުމުން ސިފަ ކަމުނުދާތީ އެއްލައިލި އަނބިމާއަށް ލެއްވެވި މާބޮޑު ރަޙްމަތާ ފިރިމީހާގެ އުނަގަނޑުންތިރިން ވާގިނެތި ނިކަމެތިވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-

އީވާ ރިޔާސަތުން ދުރުކުރަން ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި