in

މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ސައިފް ވާދަކުރައްވަނީ


ހުސްވެފައިވާ މާލޭ މޭޔަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. 
ސައިފް މާލެ މޭޔަރު…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިޒްރާއިލް ސިފައިން އިންދޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލް ވަށަލައިފި

އޮކޯޓޯބަރު މަހު 5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފި