in

މިސްރުގެ މުދައްރިސުންނާއެކު އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ސެންޓަރެއް އަޅަން މަޝްވަރާކޮށްފިރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ސެންޓަރެއް ގާއިމު ކުރުމަށާއި މިސްރުގެ މުދައްރިސުން އެތަނުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަފީރާއެކު ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ މިނިސްޓަރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަޤްސާ މަރޓިއާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިވެހިންގެ އެހީ ފޯރިކޮށްދީފި

ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިޔާއާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި