in

ދިވެހިރާއްޖެ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ފަލަސްތީނާއެކު: ރައީސްފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި، އެމަނިކުފާނާއި ދިވެހިރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކުގައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޝަމްނާޒު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އަމާޒަކީ 30 ދުވަހުގެތެރޭ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ފެށުން: ރައީސް