in

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު މަންނާނާއި އަލީ ރަޝީދު މަގާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވަނީ


ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުންގެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް އާއި އަލީ ރަޝީދު ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ރިޓަޔާ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ދެ ބޭފުޅުން ވެސް މަގާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވާނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދިވެހި ދިދައަށް އޮތް އިޙުތިރާމް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި ކާރުކޮޅުގައިވެސް ޤައުމީ ދިދަ ނަގަނީ

ބޮސް އުފާކޮށްދޭން މަޖުބޫރުކުރުމުންވެސް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ އެކަން ނުކުރުމުން ވަޒީފާ ގެއްލި، ކައިވެނިވެސް ރޫޅުނު އަންހެނަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-