in

4 އަނބިން ހަމަކުރި މީހަކަށް 3 އަނބިން ދޭ ލޯބި އެއްކޮށްލުމުންވެސް ދޮށީ އަނބި ދިން ލޯތްބާ އެއްވަރު ނުވުމުން ފަހަތުން ގޮސް ކަރުނައަޅަންޖެހުނު މީހެއްގެ ވާހަކަ-އަހަރެންނަކީ ޑޮކްޓަރަކީމެވެ. ކައިވެނިކޮށްގެން ވަރަށް އުފަލުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި މީހަކީމެވެ. ކައިވެންޏަށް 5 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާގެ ގޮތުން ބޭރުގައުމެއްގައި 1 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. އެއީ އަހަރެން މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ކުންފުނިން އެ ޤައުމުގައި ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހުމުންނެވެ. 
އެއީ އަންހެނުން ވަރަށް ގިނަ ޤައުމެކެވެ. ކައިވެނި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހދ. އަތޮޅުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމު ދަށްކޮށްފި

ދިވެހިން ޓްރެވަލް ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމް ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި