in

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހައިދަރަށް މާލޭގެ ރުހުމެއް ނެތް، އޭނާ އަށް ރުހުން ނުދޭން ގޮވާލަން – މީކާއީލް


އައު ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢަލީ ހައިދަރަށް ރުހުން ދޭން ވޯޓު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އައްޑޫން ގެއްްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދެ ދަރިން ނިކަމެތިނުކުރުން އެދި ސަލާންޖަހަނިކޮށް ވަރިކޮށް ދަރިންނާއެކު ބޭރުކޮށްލި މީހަކު ބަނގުރޫޓުވެ ގެ ނީލަންކިޔުމުން މޮޔަވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-