in

ހަޤީޤީ ޙާދިސާ: ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު ހޯދަން ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު ކޮފީއަށް ނުގޮސް އަވަހަށް ނިދައި ދަމުނަމާދަށް ހޭލި އަންހެނަކަށް ދެއްވެވީ ހާދަ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ!އަޅުގަނޑާއިއެކު ކޮލެޖުގައި އުޅުނު އެކުވެރިން ކައިވެނިކޮށް ނިމުނުއިރުވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރީއެވެ. އެއީ ކައިވެންޏަށް އަވަސްވެގަތުމަށް އެކުވެރިން އުޅުނުގޮތް އަޅުގަނޑަށް ކަމުނުދާތީއެވެ. އަޅުގަނޑު ނިންމައިގެން ހުރީ ކައިވެނި ކުރެވުން ލަސްވިނަމަވެސް މިޒަމާނުގައި ގިނަކުދިން މިއުޅޭފަދައިން ފިރިހެނުންގެ ފަހަތުން ނުދުވެ ހުންނާށެވެ. ހެޔޮލަފާ ތަޤްވާވެރިއަކު ލިބުމުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ގަމުން 600 މީހުން ޕީއެންސީއާއި ގުޅިއްޖެ

ކެޔޮޅުންގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!