in

ހަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފިރިމީހާ މަރުވުމުން ގޯތީގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މޮޔައަކަށް ހަދައި މަރާލަން މަސައްކަތްކުރި ދޮންމަންމައެއްގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑުގެ މަންމައާއި ބައްޕައަކީ ވަރަށް ލޯބިން އެކުގައި އުޅުނު ދެމަފިރިންނެވެ. ނަމަވެސް މަންމަވީ ވަރަށް އުމުރު ކުރު އަނހެނަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން 8 އަހަރުގައި، މަންމަގެ އުމުރުން 30 އަހަރުގައި މަންމަ ބަލިވެފައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ. 
ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ބައްޕަ ކައިވެނިކުރީ ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ އަންހެނަކާއިއެވެ. ސިޔާސީ ބޮޑެތި މީހުންގެ ގިނަ ބައަކާއި އޭނާ އާއި ވަރަށް ގާތް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް އައިޔޫއެމްއަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް ހުޅުވާލަނީ

ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ނުކުމެ، ޕީއެންސީން ވަކި އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި!