in

ނ. މަނަދޫ ބަނދަރުގެ 75 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފިނ. މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 75 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފިއެވެ.
އެމްޓީސީސީ އިން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރޭމްޕް ހެދުމާއި ރިވެޓްމެންޓް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފުލުހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ރީބްރޭންޑްކޮށް އިތުރު މާކެޓުތަކަށް ވަންނަނީ