in

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރި މުދާ އިތުރުވި ނަމަވެސް އާމްދަނީ ދަށަށް!


މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މުދާ އިތުރުވި ނަމަވެސް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު، ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ހުޅުމާލެ އަދި ގުޅިފަޅުން ދީފައިވާ ގޯތިތައް އެ ތަންތަނުން ލިބޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!