in

އަނބިމީހާ ބަލިވެއިނުމުން ދަރިވައްޓާލަ ނުދިނީމަ އަނބިމީހާ ބަންދުކޮށް ގޭގަ އަމިއްލައަށް ވިއްސާފަ ދަރި ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދިން މީހެއްގެ ވާހަކަ-އަހަރެންނަކީ އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެކެވެ. އެމަސައްކަތް އަހަރެން ކުރާތާ 6 ވަނަ އަހަރު ވަރަށް އާދައާ ޚިލާފް ކަމެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. އަނބިމީހާ ބަލިވެއިނދެގެން އައި ޒުވާން ދެމަފިރިންނެވެ. އާދައިގެމަތިން ބަލާފައި ދޭންޖެހޭ ނަޞޭޙަތްތައް ދިނުމުން އަޑުއަހަން އިނދެފައި ފިރިމީހާ ބުނީ މިއައީ ނަޞޭޙަތް އަޑު އަހަން ނޫން ކަމަށާއި ދަރިއަކު ބޭނުން ނުވާތީ ދަރިފުޅު ވައްޓާލަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޢައްޒާގެ ޝަހީދުންގެ ޢަދަދު 13،300 އަށް އަރައިފި

އިސްލާމީ ތައުލީމް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ކުރާނަން: ޑރ.ޝަހީމް