in

އައްޑޫން ގެއްްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ!


އައްޑޫ ސިޓީން ރޭ ގެއްްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.
ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީގައި…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަންހެން ދަރިފުޅު އިންޑިއާ މީހަކާ އިނދެގެން ޗުއްޓީއަށް ދިއަތާ 17 އަހަރުވީއިރުވެސް ޚަބަރެއް ނުވާތީ ކަރުނައަޅަމުންދާ މަންމައެއްގެ އިޙްޞާޞްތައް-

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހައިދަރަށް މާލޭގެ ރުހުމެއް ނެތް، އޭނާ އަށް ރުހުން ނުދޭން ގޮވާލަން – މީކާއީލް