in

އައްޑޫން ގެއްްލުނު ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ


އައްޑޫ ސިޓީން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީން ރޭ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފިރިހެން ފުލުހަކެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މައްސަލައިގައި އަމީނަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް!

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި