in

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު މޫދުގައި ފުލުހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއައްޑޫ ސިޓީ ގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓްގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބުލަރީ ފުލުހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.
‘ދަ ޕްރެސް’ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިޢު އައްޔަނުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޑަބަލް ޕެންޝަނަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން ދާނެ – އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް