in

އިސްރާއިލް ޓޭންކްތަކުން ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފި


މިހާރު ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާއިން ހަމަލާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، އިސްރާއިލް އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކްތައް ވަނީ ޣައްޒާގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ލ ގަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕީއެންސީއަށް!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ޕްރަމޯޝަނެއްގެ ބޭނުމުގަ ބޮސްއާއެކު އަނބިމީހާ އެއްރޭ ރޭކުރުވަން ބޮސްއަތުން ގެނައި ފައިސާތައް ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރުމުން ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ލިބުނު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-