in

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުރި އިންޑޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮން އަޅައިފި


އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުރި އިންޑޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮން އަޅައިފިއެވެ.
މި ހަމަލާގައި 12 މީހަކު މަރުވެ ދިހަވަރަކަށް މީހުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޑަބަލް ޕެންޝަނަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން ދާނެ – އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދަތުރުކުރާއިރު “ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން” ފޯމު ފުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި