in

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ރީބްރޭންޑްކޮށް އިތުރު މާކެޓުތަކަށް ވަންނަނީ


މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ރީބްރޭންޑްކޮށް އިތުރު މާކެޓްތަކުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އާ ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ނ. މަނަދޫ ބަނދަރުގެ 75 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފި

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފި