in

މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އެމްއެންޕީ އަށް ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ


މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އަށް ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެ ޕާޓީއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ބަޖެޓު ބަހުސް މާދަމާ ނިންމާލަނީ

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ނިންމައި އަމީނަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލެއްދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ