in

މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އެމްއެންޕީއަށް ގެއްލިއްޖެ


މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އެމްއެންޕީ އަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޕީއަށް މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްސީލުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިފައިވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަނބިމީހާއަށް ފަރުވާނުދީ އެނދުމަތީގަ ބާއްވާފަ އެކަން ބަހަނާއަކަށް ދައްކައިގެން ހިލޭ އަންހެނުން ހޯދަމުން ދިއަ މީހަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ –

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފުލުހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ