in

މިފްކޯގެ އައު ބޯޓު “ޖަޒީރާ 106” ރާއްޖެ ގެނެސްފި


މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އިތުރަށް ގެންނަ 3 ބޯޓުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިއެވެ.

“ޖަޒީރާ 106” ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ބޯޓު މާލެއަށް ބަނދަރު ކުރީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭއެވެ. މިފްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ބޯޓުގެ ކްރޫ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ފެން ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފެނަކަ އިން ފެން ކަނޑާލައިފި

ޣައްޒާގެ 2.2 މިލިއަން މީހުން ކާބޯތަކެތީގެ އަވަސް އެހީއަށް ޖެހިފައި: ޑަބްލިޔުއެފްޕީ