in

ފިރިމީހާ “ފިލުމުން” ވެސް އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ގައިގަ ނުބީހެން 22 އަހަރު ކައިވެނިނުކޮށް ފިރިމީހާއަށް އިންތިޒާރުކުރި އަންހެނަކަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ-ކައިވެންޏަށްފަހުގައިވެސް އަހަރެމެން ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުން އައީ ވަރަށް ލޯބިންނެވެ! ދަރިއަކު ލިބުމުން ގިނަ ކައިވެނިތަކުގައި ލޯބި ދުރުހެލިވި ނަމަވެސް އަހަރެމެންގެ މެދުގައި އެކަންވެސްވީ އެގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ދެމީހުންގެ މެދުގައި ލޯބި އިތުރުވީއެވެ.  
އެފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅެމުން އައިސް ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 6 އަހަރުގައި އެއްދުވަހު ފިރިމީހާ މަސައްކަތު ދިއަގޮތަކަށް އެނބުރި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކުރީ ސަރުކާރުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެމުން ގެންދިޔައީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އުޝާމް

މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް” ގެ ނަން “މާލެ ސިޓީ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑް” އަށް