in

ގދ ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލުކޮށްފި


ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ގދ ތިނަދޫގައި ޤާއިމްކުރި އިސްލާމީ މަރުކަޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތްޕެއްގެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކޯމާގަ 8 އަހަރު ހޭދަކުރި އަނހެން ކުއްޖަކު ކޯމާގަ އޮވެ ކުރި އަސަރުން ފުރިގެންވާ ތަޖުރިބާ އާއި ޛިކުރުކުރުމާ ދުޢާކުރުމުގަ ސާބިތުވުމުން ލެއްވެވި ބޮޑު ރަހްމަތުގެ ވާހަކަ-

ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އައިޔޫއެމްގެ ދަށަށް، ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ އިލްމު ފުޅާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް