in

ގަމުން 600 މީހުން ޕީއެންސީއާއި ގުޅިއްޖެ


ލ. ގަމުން 600 މީހުން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އާއި ގުޅިއްޖެއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕީއެންސީއާއި އަލަށް ގުޅުނު މީހުންގެ ފޯމުތަކާއި ހަވާލުވީ ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާޗަން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސީނިއަރ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޖޭޕީއިން ދޮގުކުރިއަސް، ޖޭޕީ އުވާލައި ޕީއެންސީއާ ގުޅުމުގެ ހިޔާލު ގާސިމް އެއްސެވި!

ހަޤީޤީ ޙާދިސާ: ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު ހޯދަން ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު ކޮފީއަށް ނުގޮސް އަވަހަށް ނިދައި ދަމުނަމާދަށް ހޭލި އަންހެނަކަށް ދެއްވެވީ ހާދަ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ!