in

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފުލުހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހެއް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެފައި އޮއްވާފެނިއްޖެއެވެ.

މިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރައްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މަޖިލީހުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އެމްއެންޕީއަށް ގެއްލިއްޖެ

ނ. މަނަދޫ ބަނދަރުގެ 75 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފި