in

ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަނުން 1500 ޓަނުގެ، ފުޅީގަ ބަންދުކުރި ފަރުބަދަމަތީ ފެން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ


ޗައިނާގެ ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ފަރުބަދަމަތިން ފައިބާ ސާފުފެނުން އުފައްދާ ފެންފުޅީގެ 1500 ޓަނުގެ ފެންފުޅި ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެ ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން ޔަން ޖިން ހައި ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން ޔަން، މިކަން ހުށަހެޅުއްވީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އައިޔޫއެމްގެ ދަށަށް، ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ އިލްމު ފުޅާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް އަނބިމީހާގެ ފައިސާތައް ވަގަށްނަގައި، ދަރަނިވެރިވެސް ކުރުވާފައި ފިލި ފިރިމީހާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޖަލުބަންދުގަ-