in

ޒުވާން ކެޔޮޅާއި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެޔޮޅު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި


މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހޮވާ ކެޔޮޅުންގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ހަފްލާގައި މިހާރުވެސް މަސްވެރިކަމުގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަނބިމީހާ ދެކެ ފޫހިވެ ވަރިކުރަން ބޭނުންވެފަ ހުއްޓާ ފޮނުވުނު އެންމެ މެސެޖަކުން އަލުން މާމުއި ހަނދުގެ ދުވަސްވަރު ގެނެވުނު މެސެޖުގެ ވާހަކަ-

ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް އައިޔޫއެމްއަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް ހުޅުވާލަނީ