in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާ ކުޑަކޮރެއްލައި ހިނގަން ޖެހުމުން ދިރިއުޅުން ކޮރުވެދާނެތީ ވަރިކޮށްލި މީހާ ފެނުނީ ދެފައިގެ ވާގިނެތި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގަ އިންދަ!އަހަރެމެންވެސް ކައިވެނިކުރީ ވަރަށް ލޯބިން ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އެކުގައި އުޅެފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ ވައުދުތައް ވުމަށްފަހުގައެވެ. ޢުމުރަށް ލޯބިން އެކުގައި ދިރިއުޅޭނެ ކަމުގެ އެތައް ބައިވަރު ވައުދުތަކެއްވުމަށްފަހުގައެވެ.  
ކައިވެނިކޮށް މަހެއްހައި ދުވަސްވެސް ނުވަނީސް ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ބަދަލުތައް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. އަހަރެންނަށްދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވާން ފަށައިފިއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ފަަލަސްޠީން އިޒްރާއިލް ހަނގުރާމަ: ޝަހީދުވާ މީހުންނާއި ޒަޚަމްވަމުންދާ މީހުންގެ ޢަދަދު މައްޗަށް

މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރާނެ