in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މުސްކުޅި ފަޤީރަކަށް ހެޔޮއެދިގެން އެހީވާން އުޅުމުން ރަނގަޅުކަމުން ނަމޫނާ އަންތބަކާ ގެދޮރާ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބުނު މީހެއްހެ ވާހަކަ-އެއިރު އަޅުގަނޑުގެ އުމުރަކީ 24 އަހަރެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރަމެވެ. ރަނގަޅު މުސާރައެއްވެސް ލިބެއެވެ. އެއްރޭ އަޅުގަނޑު ހުރީ ރައްޓެއްސަކު މަޖީދީ މަގުގައި ހިންގާ ފޭރާން ވިއްކާ ފިހާރައެއްގައެވެ.
އެތަނަށް ވަން ވަރަށް މުސްކުޅި އުމުރުގެ އަންހެނެކެވެ. ލައިގެން ހުރީވެސް ވަރަށް އާދައިގެ ފޭރާމުގެ ހެދުމެކެވެ. ހެދުން އޮތީވެސް ވަރަށް ބައުވެފައެވެ. އޭނާ އަތް އުނގުޅައި ބެލީ އެތަނުގައި ހުރި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މިޞުރުގައި ރާއްޖޭގެ ޘަގާފީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި!

ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއް އުފެއްދުމާއި ގުޅޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް