in

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާ ނިޔާވުމުންވެސް އޭނާދެކެ ލޯބިވާވަރުން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކުޑައިރު ޙާލުގަ ޖެހުމުން ދަރިއެއްފަދައިން އެހީތެރިވެ އަމިއްލަ ދަރިއަކަށް ހެދި މީހެއްގެ ވާހަކަ-އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ވަނީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުޑައިރު ނިޔާވެފައެވެ. މަންމަ ނިޔާވިތަނާ ބައްޕަ ދޮންމަންމައަކު ގެއަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެދެމީހުން އުޅެނީ ވަރަށް އުފަލުގައެވެ. ނަމަވެސް ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނެތެވެ. ކާއެތިކޮޅު ދެއެވެ. އަންނައުނު ބައުވެ ވީދުމުން ހޯދައިދެއެވެ. 
ވިސްނާށެވެ! އުމުރުން 8 އަހަރުގައި ސްކޫލަށް ގޮސް އައިސް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދިވެހީން އިމުގާ ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް