in

ޣައްޒާގެ 2.2 މިލިއަން މީހުން ކާބޯތަކެތީގެ އަވަސް އެހީއަށް ޖެހިފައި: ޑަބްލިޔުއެފްޕީ


ޣައްޒާގެ 2.2 މިލިއަން މީހުން ކާބޯތަކެތީގެ އަވަސް އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިޔުއެފްޕީ) އިން ބުނެފިއެވެ.
އަލްޖަޒީރާގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މިފްކޯގެ އައު ބޯޓު “ޖަޒީރާ 106” ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި