in

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމަކަށް ޝައިޚް މުހައްމަދު ލަތީފް


އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމަކަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް މުހައްމަދު ލަތީފް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
އެ މަގާމަށް ޝައިޚް މުހައްމަދު ލަތީފް އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރައީސް ޔާމިނުގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދިއްޖެ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސްކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ މީހެއްގެ ފިރިއަކާ ނުގުޅުނު އަންހެނަކަށް، އޭނާއަށްވުރެ ތަނަވަސް، މާހެޔޮލަފާ ފިރިއަކު ދެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-