in

5 ދަރިން ލިބުނީމަ ފިރިމީހާ ފިލުމުން ޙާލުގަ ޖެހުނު އަންހެނެއްގެ އަޚްލާޤަށްޓަކާ ކައިވެނިކުރި ދަރިން ނުލިބޭ މީހަކަށް ދަރިއަކު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-އަހަރެންނަށް ކުރިމަތިވި ހިތްދަތި ޙާލަތުގެވާހަކައިން ފަށާނަމެވެ. ފުރަތަމަވެސް ބުނަން އޮތީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންވި މީހެކެވެ. ނަޞީބުދިމާކުރިގޮތުން އަހަރެންވީ ވަރަށް ގިނައިން ވިހާ އަންހެނަކަށެވެ. އެހެންވެ ކައިވެންޏަށް 10 އަހަރު ފުރުނުއިރު 5 ދަރިން ލިބިފައިވެއެވެ.
ދަރިން ލިބި ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމުން ފިރިމީހާގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ގިނަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

މިފްކޯގެ އާ ބޯޓު “ޖަޒީރާ 106″ މާލެއަށް ބަނދަރުކޮށްފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދުބެލި ރޭ ފެނުނު ބިޔަ ބޮޑުމީހާގެ ގައިގަ އަލިފާން ރޯވެ އެތައް އިރަކު އެނދިއިރުވެސް އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ!